Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.


Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Facebook Regionalne Centrum Kultury w DrzewicyRSS

Polish Czech English French German Italian Russian Slovak Spanish Ukrainian Urdu

Formularz wyszukiwania

O nas

Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Drzewica. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem biblioteki sprawuje Burmistrz Drzewicy, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie.

Celem biblioteki jest zaspokajanie i pobudzanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego. Biblioteka dzieła w zakresie:
- gromadzenia, przechowywania, ochrony i udostępniania gromadzonych przez siebie zbiorów.
- udostępniania tych zbiorów na miejscu oraz wypożyczania ich na zewnątrz,
- prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych,
- udostępniania informacji w oparciu o źródła własne i zewnętrzne, w tym informacji z dziedziny turystyki dotyczących gminy, powiatu, regionu,
- popularyzacji książki i czytelnictwa, informacji, wiedzy i kultury poprzez różne formy pracy kulturalno-oświatowej ,
- współpracy z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami oraz innymi podmiotami, m.in.
z branży turystycznej z terenu gminy,
- doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej.

Podejmuje także inne działania w odpowiedzi na potrzeby społeczne.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnię zbiorów tradycyjnych, kawiarenkę internetową i punkt informacji turystycznej.

Pracownicy biblioteki:

Urszula Kalużna - starszy kustosz, dyrektor biblioteki
Agnieszka Tomczyk -  bibliotekarz
Michał Pomykała - informatyk
Katarzyna Świderczak - główny księgowa

Copyright RCK Drzewica 2021

Created by VOBACOM