Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.


Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Stopka

Stopka

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”.

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Polish Czech English French German Italian Russian Slovak Spanish Ukrainian Urdu

Facebook Regionalne Centrum Kultury w DrzewicyRSS

Ustawienia
Ustawienia
Rozmiar czcionki

Formularz wyszukiwania

O nas


          

Biblioteka Samorządowa Gminy i Miasta w Drzewicy jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina i Miasto Drzewica. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem biblioteki sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie.

Celem biblioteki jest zaspokajanie i pobudzanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego. Biblioteka dzieła w zakresie:
- gromadzenia, przechowywania, ochrony i udostępniania gromadzonych przez siebie zbiorów.
- udostępniania tych zbiorów na miejscu oraz wypożyczania ich na zewnątrz,
- prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych,
- udostępniania informacji w oparciu o źródła własne i zewnętrzne, w tym informacji z dziedziny turystyki dotyczących gminy, powiatu, regionu,
- popularyzacji książki i czytelnictwa, informacji, wiedzy i kultury poprzez różne formy pracy kulturalno-oświatowej ,
- współpracy z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami oraz innymi podmiotami, m.in.
z branży turystycznej z terenu gminy,
- doskonalenia form i metod pracy bibliotecznej.
Podejmuje także inne działania w odpowiedzi na potrzeby społeczne.

Biblioteka prowadzi wypożyczalnię dla dorosłych, oddział dla dzieci, czytelnię zbiorów tradycyjnych, czytelnię audiowizualną z kawiarenką internetową i punkt informacji turystycznej.

Pracownicy biblioteki:

Urszula Kalużna - starszy kustosz, kierownik biblioteki
Maria Bilenc - starszy bibliotekarz
Katarzyna Świderczak - główny księgowy