Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.


Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Facebook Regionalne Centrum Kultury w DrzewicyRSS

Polish Czech English French German Italian Russian Slovak Spanish Ukrainian Urdu

Formularz wyszukiwania

Informacje o RCK

Logo Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy

REGIONALNE CENTRUM KULTURY

26-340 Drzewica, ul. Stawowa 27 A

tel./fax.: 48 375 51 10

e-mail: rck@rck.drzewica.pl

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI:

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy jest samorządową instytucją kultury powołaną do prowadzenia wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców. Działalność ośrodka kultury obejmuje organizację, obsługę artystyczną i techniczną gminnych imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych i okolicznościowych. Jesteśmy organizatorami największych imprez w naszym mieście takich jak DNI DRZEWICY, SOBÓTKI, LETNIE SPOTKANIA Z MUZYKĄ, DOŻYNKI, OGÓLNOPOLSKIE PLENERY MALARSKIE.
Placówka koncentruje się na codziennej pracy instruktorskiej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oraz na integrowaniu środowiska poprzez tworzenie możliwości uczestnictwa mieszkańców gminy i miasta w różnych formach życia kulturalnego. Stwarza warunki do amatorskiego ruchu artystycznego.
Regionalne Centrum Kultury podtrzymuje i przekazuje kolejnym pokoleniom dorobek kulturowy regionu opoczyńskiego, który charakteryzuje się bogatą kulturą ludową przejawiającą się w ciekawych zwyczajach, wierzeniach, pieśniach, obrzędach i tańcach. Przy Ośrodku działają: Zespół Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” oraz dziecięcy zespół folklorystyczny „Mali Drzewiczanie”. Zespoły wykonują pieśni i tańce regionu opoczyńskiego, uczestniczą w przeglądach, festiwalach i imprezach okolicznościowych organizowanych nie tylko w naszej gminie.
Przy RCK działa też Młodzieżowa Orkiestra Dęta nawiązująca do tradycji strażackiej orkiestry dętej, której historia sięga aż 1928 roku. Orkiestra zapewnia oprawą muzyczną uroczystości gminnych i kościelnych. Gra przeboje polskiej muzyki rozrywkowej i światowej.

Z lewej strony osoby grające na instrumentach, po srodku osoby przebrane za elfy, po prawej osoby podczas tańca.

FORMY ZAJĘĆ  PROWADZONYCH W OŚRODKU KULTURY:

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta

- Zespoły wokalno – instrumentalne

- Nauka gry na instrumentach

- Zespół Pieśni i Tańca ,,Drzewiczanie”

- Zespół Folklorystyczny „Mali Drzewiczanie“

- Zespół wokalny Mulieres

- Grupy taneczne: Akant, Rytm, Perspektywa, Fuksiary, Chichotki ,Attack i Zadymiarze

- Zajęcia indywidualne: przygotowanie tzw. I tańca dla nowożeńców, nauka tańców użytkowych

- Kursy tańca towarzyskiego

- Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

- Warsztaty artystyczno- teatralne dla dzieci i młodzieży, grupy: Tęczusie, Nowinki, kabaret „Młode, młode…”, grupa teatralna „Gość”

- Aerobic

Działalność Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy oparta jest na opracowanych corocznie planach budżetowych zawierających przyznane dotacje oraz pozyskiwane środki własne. RCK w Drzewicy jest organizatorem oraz współorganizatorem imprez kulturalnych na terenie naszej gminy. Fundamentem naszej pracy jest oprawa artystyczna tych imprez przy pomocy działających w ośrodku kultury zespołów i grup zainteresowań, które swoim repertuarem wzbogacają imprezy kulturalno-rekreacyjne nie tylko na naszym terenie ale poza  jego granicami. Odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie placówki jest dyrektor, który zarządzając ośrodkiem kieruje kadrą wykwalifikowanych pracowników, co wpływa pozytywnie na efekty pracy.

Po lewej osoby tańczące na scenie w strojach ludowych. W środu dzieci spiewające dzieci na scenie. po prawej dzieci wykonujące prace plastyczne.

PRACOWNICY REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY W DRZEWICY:

DYREKTOR-  ALINA SZYMAŃSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY – KATARZYNA  ŚWIDERCZAK    

MENEDŻER KULTURY - ŁUKASZ SOŁTYSIAK     

INFORMATYK – KAROL SOBOLEWSKI                                                                                     

INSTRUKTOR  d/s tańca - MAŁGORZATA NASULEWICZ

INSTRUKTOR d/s zespołów ludowych pieśni i tańca - ALINA  SZYMAŃSKA

INSTRUKTOR   d/s teatru i świetlicy środowiskowej - MARTA  SZYMAŃSKA

INSTRUKTOR   d/s plastyki -  ANNA  WOŹNIAK

INSTRUKTOR  d/s muzyki - SZYMON GWADERA

REALIZATOR DZWIĘKU - PRZEMYSŁAW NOWAK

KAPELMISTRZ - MARZENA WĘGRZYNOWSKA

KONSERWATOR - KAZIMIERZ PLUTA

PRACOWNIK GOSPODARCZY – JOLANTA WALASIK

PRACOWNIK GOSPODARCZY – RENATA PLUTA

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy współpracuje ze wszystkimi placówkami kulturalnymi i oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami znajdującymi się na terenie naszej gminy i w regionie na różnych płaszczyznach: oprawa artystyczna, warsztaty artystyczne, obsługa techniczna, użyczanie sprzętu, materiałów, strojów, rekwizytów, dekoracji oraz udostępnianie archiwów z pracowni komputerowej.


                                     Hol główny w budynku Regionalne Centrum Kultury    Na scenie tańczący ludzie, przed sceną orkiestra.         Pomieszczenie ekspozycji zbiorów w czasie wystawy.

   NOWE PRODUKTY RCK:

  1.  Sala widowiskowo- teatralna
  2.  Kino 2D
  3.  Ośrodek Dokumentacji Regionalnej
  4.  Studio nagrań
  5.  Sala wielofunkcyjna -miejsce spotkań stowarzyszeń naszego regionu
  6.  Kawiarnia artystyczna
  7.  Sala konferencyjna
  8.  Mini galeria w holu RCK

Budynek Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.

Copyright RCK Drzewica 2021

Created by VOBACOM