Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.


Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Facebook Regionalne Centrum Kultury w DrzewicyRSS

Polish Czech English French German Italian Russian Slovak Spanish Ukrainian Urdu

Formularz wyszukiwania

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA:

Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy nie posiada swojej własnej strony internetowej. Treści związane z działalnością biblioteki są zamieszczane na stronie Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy zrealizowanej w ramach projektu, który uwzględniał zakładki oraz podstrony przeznaczone dla naszej instytucji. Strona Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy posiada własną politykę dostępności.

Miejska Biblioteka w Drzewicy udostępnia katalog księgozbioru w formie online, korzystając z oprogramowania SOWA OPAC. Na stronie (wersja oprogramowania 4.8.21 (2021-03-10)) znajdują się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością, takie jak możliwość zmiany kontrastu oraz powiększania czcionki.

Data sporządzenia deklaracji: 14.09.2020.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Pomykała, e-mail: biblioteka@drzewica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 530 433 887. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy mieści się na pierwszym piętrze budynku Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.

Wejście główne: wspólne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Drzewicy oraz Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Do wejścia nie prowadzą schody, nie ma progów utrudniających przemieszczanie się osób na wózku. W głównym korytarzu z prawej strony znajduje się winda, dzięki której osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą dostać się na pierwsze piętro. Wnętrze budynku Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, w którym znajduje się Miejska Biblioteka w Drzewicy jest przestronne, dobrze oświetlone o szerokich korytarzach.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się:

Wychodząc z windy na pierwszym piętrze, kierując się w prawo znajduje się pokój Opracowań Zbiorów, gdzie osoba odwiedzająca ma możliwość zasięgnięcia informacji na temat działalności biblioteki, może poprosić o osobę asystującą.

Umawiając wcześniej wizytę, asystent może wyjść również przed budynek;
tel. 530 433 887. Osoby słabowidzące i niewidome mają prawo wstępu z psem przewodnikiem.

Nazwy pomieszczeń oznakowane są wyłącznie wizualnie, również na regałach z książkami znajdują się czytelne tablice nazw działów. Osoba asystująca – pracownik zapewnia pomoc w dostępie do książek znajdujących się na górnych półkach. Wspomniana duża przestrzeń, rozkład stolików umożliwiają swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo, na wózku w wypożyczalni, czytelni, kawiarence internetowej. Zainstalowane systemy na komputerach zapewniają dostępność dla osób słabowidzących i niewidomych; należy wymienić między innymi takie funkcje jak: program lupa, zmiany kontrastu, czy narratora. Sale są dobrze oświetlone.

Dostępność toalety:

W budynku Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Dostępność parkingu:

Wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Obsługa osób słabosłyszących/niesłyszących:

Osoby słabosłyszące/niesłyszące będąc w bibliotece mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego w formie online. W tym celu wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą w bibliotece.

Utrudnienia:

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla;

Brak pętli indukcyjnych;

W budynku znajduje się wyście ewakuacyjne - jest informacyjne oznakowanie, jednak droga posiada klatkę schodową.

Copyright RCK Drzewica 2021

Created by VOBACOM