Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.


Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Stopka

Stopka

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”.

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Polish Czech English French German Italian Russian Slovak Spanish Ukrainian Urdu

Facebook Regionalne Centrum Kultury w DrzewicyRSS

Ustawienia
Ustawienia
Rozmiar czcionki

Formularz wyszukiwania

23-07-2019
Podsumowanie projektu "Budowanie tożsamości historycznej wśród mieszkańców obszaru działania LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy”

               „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja realizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Grant  pt. „Budowanie tożsamości historycznej wśród mieszkańców obszaru działania LGD Stowarzyszenia Dolina Pilicy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W dniu 29 czerwca 2019r. w Regionalnym Centrum Kultury podczas spotkania integracyjnego podsumowano realizację projektu.

Projekt był realizowany w okresie: grudzień 2018 – czerwiec 2019

Realizacja projektu wpłynęła na zaktywizowanie i wzmocnienie tożsamością lokalną i historyczną mieszkańców lokalnej społeczności.

Zadania objęte projektem:


1.Konkurs plastyczny pt. „Kiedy myślę, Ojczyzna …”

Konkurs adresowany do mieszkańców Gminy Drzewica. Spośród prac plastycznych Komisja konkursowa wybrała laureatów w 4 kategoriach wiekowych

 

 2.Konkurs poezji pn. „Dziękujemy za Niepodległość”

Konkurs adresowany do mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Dolina Pilicy. Komisja konkursowa wybrała laureatów w 3 kategoriach wiekowych.

 3. Rajd pieszy szlakiem „Hubala”

 

W dniu 18 maja 2019 r. odbył się rajd pieszy szlakiem „Hubala”.

Trasa rajdu – 14 km: Drzewica ul. Słowackiego à  las na południe od Drzewicy (szlakiem „Hubala”) à dolina rzeki Brzuśni à Bieliny à powrót w kierunku Drzewicy à las przy ul. Sikorskiego w Drzewicy.

Uczestnicy rajdu brali udział w konkurencjach:

  • Rzut jajkiem w parach
  • Rzut szyszką do celu
  • Slackline – kto dłużej zachowa równowagę na taśmie
  • test historyczny/krzyżówka historyczna

   

  Laureatami poszczególnych konkurencji zostali:


    1.    Rzut jajkiem w parach:

  1 miejsce: Maria Smolarska, Karolina Bąkiewicz

  2 miejsce: Nikodem Malczewski, Martyna Chrobak

  3 miejsce: Wiktoria Kwaśniak, Olga Kowalska

   

  2.    Rzut szyszką do celu:

  1 miejsce: Jacek Wojtarek

  2 miejsce: Wiktor Bąkiewicz

  3 miejsce: Jakub Grzegorczyk

   

  3.    Slackline:

  1 miejsce: Karolina Bąkiewicz

  2 miejsce: Joanna Kalużna

  3 miejsce: Martyna Chrobak

   

  4.    Test historyczny:

  1 miejsce: Waldemar Pęczkowski

  2 miejsce: Monika Madej

  3 miejsce: Irena Kwiecień

   

  Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody.

   

  Podczas spotkania integracyjnego, które odbyło się 29 czerwca b.r. w siedzibie Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy podsumowano wyniki konkursów niepodległościowych. Odczytano zwycięskie wiersze, zaprezentowano wystawę prac plastycznych zgłoszonych do konkursu oraz wręczono nagrody laureatom konkursów.

  Laureaci I Konkursu Poezji Patriotycznej „Dziękujemy za Niepodległość…”:

  Kategoria do 13 lat:

  I miejsce – Nikodem Malczewski

  II miejsce – Wiktoria Działak

  III miejsce – Julia Barul

  Wyróżnienie – Kornelia Sieczak

  Wyróżnienie – Zuzanna Duchnik

  Kategoria 14-19 lat:

  I miejsce – Natalia Stachniak

  II miejsce – Agata Kowalska

  III miejsce – Martyna Mastalerek

  Wyróżnienie – Julia Bąkiewicz

  Wyróżnienie – Michał Larenta

   

  Kategoria powyżej 19 lat:

  I miejsce – Olga Szymańska

  II miejsce – Monika Kłobucka

  III miejsce – Euzebiusz Gąsiorowski

  Wyróżnienie – Ewa Żak

  Wyróżnienie -  Stanisława Kothe

   

  Laureaci Konkurs plastyczny „Kiedy myślę OJCZYZNA…”:

  Kategoria I – III :

  I miejsce – Wiktoria Kolasa

  II miejsce – Milena Ciborowska

  III miejsce – Hanna Wiktorowicz

  Wyróżnienie – Kamil Kądziela

  Wyróżnienie – Oliwia Bąba

  Kategoria IV – VI :

  I miejsce – Karol Larenta

  II miejsce – Oliwia Kolasa

  III miejsce – Aleksandra Mydłowska

  Wyróżnienie – Daria Karpińska

  Wyróżnienie – Agata Karasińska

  Kategoria 14-19 lat:

  I miejsce – Zofia Gubka

  II miejsce – Julia Bąkiewicz

  III miejsce – Amelia Sadzikowska

  Wyróżnienie – Aleksandra Majcherek

  Wyróżnienie – Maria Serwańska

  Kategoria powyżej 19 lat:

  I miejsce – Ewa Białek

  II miejsce – Władysława Grabik

  III miejsce – Ewa Koc

  Wyróżnienie – Dominika Stempniak

  Wyróżnienie – Wojciech Nita

  Wszystkie aktualności