Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.


Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Stopka

Stopka

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”.

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Polish Czech English French German Italian Russian Slovak Spanish Ukrainian Urdu

Facebook Regionalne Centrum Kultury w DrzewicyRSS

Ustawienia
Ustawienia
Rozmiar czcionki

Formularz wyszukiwania

31-07-2019
Gmina i Miasto Drzewica zrealizowała projekt grantowy pt. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

 

Gmina i Miasto Drzewica zrealizowała projekt grantowy pt. „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Drzewica współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Zwiększenie popytu na nowe TIK oraz ich zastosowania przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia.
  2. Podniesienie umiejętności aktywnego korzystania z TIK, w tym Internetu.
  3. Zwiększenie świadomości korzyści płynących z korzystania z nowych TIK w życiu zawodowym oraz osobistym wśród uczestników.

W projekcie uczestniczyło 268 mieszkańców z terenu Gminy Drzewica. Szkolenia odbywały się w świetlicach wiejskich, szkołach podstawowych, Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy, Urzędzie Miejskim w Drzewicy. Uczestnikami szkoleń byli członkowie lokalnych stowarzyszeń: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Drzewicy, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Drzewicy, Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”, a także uczestnicy lokalnych instytucji: Warsztat Terapii Zajęciowej, Dzienny Dom Senior+. W projekcie uczestniczyli również pracownicy Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.

Łącznie zorganizowano 24 szkolenia.

Uczestnicy projektu brali udział w modułach szkoleniowych:

  1. Rodzic w Internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Działam w sieciach społecznościowych
  5. Rolnik w sieci
  6. Kultura w sieci

Uczestnicy szkoleń nabyli umiejętności informacyjne, komunikacyjne oraz umiejętności korzystania z usług publicznych w sieci.

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia szkoleń.

Udział w szkoleniach był bezpłatny.

Wszystkie aktualności