Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.


Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Stopka

Stopka

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”.

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Polish Czech English French German Italian Russian Slovak Spanish Ukrainian Urdu

Facebook Regionalne Centrum Kultury w DrzewicyRSS

Ustawienia
Ustawienia
Rozmiar czcionki

Formularz wyszukiwania

01-03-2018
Zajęcia komputerowe.

Biblioteka Samorządowa Gminy i Miasta w Drzewicy
zaprasza na zajęcia komputerowe w dniach:

wtorek w godzinach 17:00 – 20:00
czwartek 17:00 – 20:00
sobota 9:00 – 13:30

Tematyka będzie skierowana do osób, które chcą zdobyć wiedzę dotyczącą obsługi komputera;
Uczniów szkół podstawowych; zawodowych, liceum i technikum – tutaj należy wskazać następujące zagadnienia z zakresu:
tworzenia zasobów sieciowych związanych ze swoim kształceniem i zainteresowaniami:
•edytowania i przekształcania obrazów w grafice rastrowej, wektorowej;
•opracowywania fotografii i filmów;
•tworzenia wielostronicowych dokumentów o rozbudowanej strukturze; prezentacji multimedialnych wspomagających wystąpienia.
Odnosząc się do redagowania dokumentów i wykonywania prezentacji uczniowie będą mieli możliwość uzyskania pomocy podczas pisania (formatowania)
i interpretowania danych prac zawodowych, maturalnych. Rozwijając problematykę gromadzenia danych na zajęciach będą wykonywane
zadania w programach kalkulacyjnych z zastosowaniem zaawansowanych tabel, funkcji matematycznych, wykresów.
Realizując program technikum informatycznego należy wspomnieć o projektowaniu stron internetowych z wykorzystaniem dedykowanych rozwiązań CMS,
jak i pisaniu od podstaw; projektowaniu relacyjnych baz danych z zapewnieniem integralności; programowaniu; algorytmice.
Studenci korzystający z pracowni multimedialnej będą mieli możliwość wyszukiwania literatury udostępnianej przez Biblioteki w formie cyfrowej,
tworzeniu zestawień bibliograficznych, uzyskają pomoc w edytowaniu prac dyplomowych: spisów treści, przypisów, odpowiednich nagłówków, czcionek, wykresów, tabel, bibliografii…
Podczas zajęć można we własnym zakresie korzystać z komputerów w celach edukacyjnych

Wszystkie aktualności